MENU

Dự Thảo - Điều lệ Donatours 2017

Time 23.05.2017 08:17 | View 311
Điều lệ này đã được thông qua vào phiên họp ĐHCĐ 2017.

Điều lệ Donatours

Time 23.05.2017 08:11 | View 296
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồng Nai là công ty được thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh vì mục tiên lợi nhuận theo quy định của Luật kinh doanh thương mại và các quy định khác của pháp luật. Tổ chức và hoạt động của công ty được thực hiện theo điều lệ này
1

close

HOTLINE 24/7 – 0935 391 359

* Du lịch trong nước
- Tours lẻ: Mrs Thanh Thủy – 0988 386 552
- Tours đoàn: Mr Long – 0979 297 985

* Du lịch nước ngoài
- Tours lẻ: Thanh Thủy – 0988 386 552
- Tours đoàn: Mrs Hòa – 0935 391 359

* Vé máy bay: Mr Trí – 0939 026 058

* Tư vấn Visa: Mrs Thanh Thủy – 0988 386 552

* Đặt phòng khách sạn:
- Mr Long - 0943 309 953
- KS Hoà Bình: Mr Quý – 0978 748 751
- KS Đồng Nai: Ms Khánh An – 0909 083 122

* Hỗ trợ trực tuyến: skype: hoanguyen1786